top-img
Grafikički prikaz web pristupačnosti

Optimizacija:

  • vizualnih
  • kognitivnih
  • auditivnih
  • fizičkih

barijera na internet stranicama.

paper2

Što je web pristupačnost i zašto?

Izrada novih ili optimizacija postoječih internet stranica za osobe koje imaju bilo kakav oblik vizualnih, auditivnih, kognitivnih ili fizičkih barijera, u svijetu više od dvije milijarde ljudi odnosno preko 27% populacije ima barem jednu od navedenih barijera. U Republici Hrvatskoj prema procjeni dostupnih podataka živi više od 400 000 ljudi koji imaju stanje disleksije.

Izrada novih ili optimizacija postoječih internet stranica za osobe koje imaju bilo kakav oblik vizualnih, auditivnih, kognitivnih ili fizičkih barijera, u svijetu više od dvije milijarde ljudi odnosno preko 27% populacije ima barem jednu od navedenih barijera. U Republici Hrvatskoj prema procjeni dostupnih podataka živi više od 400 000 ljudi koji imaju stanje disleksije.

Prilagodba internet stranice prema WCAG (“web content accessability guidelines”) standardu koji sadrži 4 principa, 12 smjernica i 61 preporuku za “web accessibility”

Postoje 3 razine usklađenosti: A - slaba usklađenost, AA - srednja razina usklađenosti, AAA - najviša razina usklađenosti koja zadovoljava sve WCAG smjernice, principe i preporuke

U rujnu 2019. primjenjuje se Europska direktiva o web pristupačnosti što obvezuje zakonski javnu upravu, povezana trgovačka društva, te određene kategorije neprofitnih organizacija koje komuniciraju, promoviraju projekte od važnosti za zajednicu a financiraju se od strane budžeta da u cijelosti izrade ili prilagode svoje internetske stranice ili aplikacije

Korporativna konkurentska prednost u odnosu na druge tvrtke u istom sekotoru predstavlja ne samo poštovanje evropske directive nego I brigu o osobama s invaliditetom i posebnim barijerama.