Optimizaciju internet stranica radimo po WCAG standardu web pristupačnosti

OSNOVNE SMJERNICE ZA WEB PRISTUPAČNOST

kretanje tipkovnicom kroz navigaciju,sve slike imaju svoje opise unutar koda za screen readere,kontrast podloge u odnosu na tekst 4.5:1, hijerarhija sadržaja i naslova h1,h2,h3 je pravilno raspoređena, cjelokupna struktura sajta optimizirana za čitače ekrana, sve poveznice moraju biti opisane